Vækst og udvikling i Thisted kommune

Ny udvikling i Thisted Kommune

Kære borger

Jeg vil gerne være med til at udvikle Thisted kommune i de kommende år. Derfor stiller jeg op til kommunalvalget for De Konservative den 17. november. Jeg går til valg under sloganet “Udvikling med vilje” – og her på siden fortæller jeg mere om, hvad jeg mener med det – og hvorfor jeg synes det er vigtigt for Thisted Kommune.

Vi kan, hvis vi vil…

Det er ingen hemmelighed at Thisted Kommune står foran mange udfordringer i de kommende år. Faldende befolkningstal, presset økonomi og store forventninger til det kommunale serviceniveau hos borgerne.

Jeg er overbevist om, at vi kan løse udfordringerne, hvis vi vil. Potentialet i Thisted Kommune er stort – både hos den enkelte borger og i erhvervslivet. Men skal det udnyttes optimalt, kræver det, at vi som politikere

 • tør tænke nyt og træffe de nødvendige beslutninger
 • har en klar vision for kommunens udvikling
 • tænker udvikling frem for afvikling
 • har viljen til at skabe forandring og resultater

Jeg er parat til at tage arbejdshandskerne på og i tæt samarbejde med det øvrige byråd at arbejde for ny udvikling i Thisted kommune.

Jeg vil arbejde for:

Erhvervslivet:

 • Thisted kommune skal være erhvervs- og handelslivets aktive medspiller
 • Professionel markedsføring af Thisted kommune
 • Erhvervs- handels- og turistforeninger skal samles i ét center
 • Udvidelse af Hanstholm Havn

Familie og uddannelse:

 • Valgfrihed i pasningstilbud
 • fordomsfri skoledebat
 • Uddannelseskollegium ved Thy Uddannelsescenter
 • Tidlig indsats overfor ressourcesvage familier

Kultur og fritid:

 • Kulturhus på Sydhavnen i Thisted
 • Støtte til unges kulturelle aktiviteter

Den kommunale drift:

 • Ét rådhus
 • Trimning af organisationen
 • Fokus på vækst og udvikling